Priser 

Behandling 1500 kr per häst inkl moms och resa

Sadelprovning inkl rörelseanalys 1500 kr